Administratie Dijkstra
Tarieven Belastingaangiften Particulier

Tarieven Belastingaangiften Particulier

Aangifte inkomstenbelasting vanaf:  69,-*
Aangifte inkomstenbelasting, fiscaal partners vanaf:  85,-*
Aanvraag voorlopige teruggaaf:  55,- per aanvraag
Verzoeken tot middeling:  75,-
Aanvragen toeslagen:  55,- per aanvraag
Wijzigen toeslagen:  55,- per wijziging
Bezwaarschrift:  145,-

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw.

* Bij gecompliceerde of arbeidsintensievere aangiftes, bijvoorbeeld: Aankoop woning, bijleenregeling, echtscheiding en aangiftes middels de checklist, kan er afgeweken worden van bovenstaande tarieven.